op basis van kennen/kunnen/wedstrijd ervaring/talent/enthousiasme & motivatie kunnen de zwemmers geselecteerd worden voor competitie zwemmen vanaf 9jarige leeftijd. 

Ducks - competitie (9-11jaar)

In deze groep leren de nieuwe competitie zwemmertjes het reilen en zeilen van de competitie sport kennen. 
Wat is belangrijk op wedstrijden, welke fouten mag ik zeker niet maken tijdens het zwemmen, hoe kan ik me zo goed mogelijk voorbereiden.. Dit komt allemaal aan bod in deze eerste groep competitie. 

Er wordt 3x per week getraind, bestaande uit zwemtrainingen en droogmomenten. Tijdens de droogtraining wordt er aandacht besteed aan core stability, leningheid en blessurepreventie. 

Nationaal Jeugd - competitie (11-14jaar)

Na ducks kunnen de zwemmers verder doorgroeien naar nationaal jeugd. Deze groep bestaat uit zwemmers die 4x per week trainen en zwemmers die 5x per week trainen. Het halen van limieten voor grotere kampioenschappen zoals het Vlaams jeugdkampioenschap en Belgisch jeugdkampioenschap spelen een centrale rol. 

Provinciaal - competitie (12j en ouder)

Na ducks kan er ook provinciaal verder gezwommen worden. Deze groep traint ook 4x per week, maar focust voornamelijk op wedstrijden binnen Limburg. Indien limieten voor Vlaamse/Belgische jeugdkampioenschappen te hoog gegrepen zijn of niet binnen het interesse gebied vallen, focussen we in deze groep op de deelnames aan zomer en wintercriteria. Deze groep biedt iets meer flexibiliteit naar oa combinaties met andere hobby's. 

Nationaal - competitie (14j en ouder) 

na Nationaal jeugd groeien zwemmers die nog steeds voor Vlaamse en Belgische limieten strijden door van jeugdkampioenschappen naar gewone kampioenschappen. 
In deze groep wordt minimaal 5x en maximaal 8x getraind.