De Vlaamse Zwemfederatie heeft met de verzekeringsmaatschappij N.V. Arena de volgende verzekeringspolissen afgesloten:

 • Lichamelijke ongevallen (polisnummer 1.102.170A), overzicht verzekerde waarborgen: 
 • Burgerlijke aansprakelijkheid (polisnummer 1.102.171A)


Deze verzekeringen gelden dus enkel voor die hoofdsportactiviteiten die rechtstreeks verband houden met onze zwemsport en die georganiseerd worden door de Vlaamse Zwemfederatie en/of haar aangesloten clubs, zoals competitie, trainingen, vriendschappelijke ontmoetingen, recreatieve sportbeoefening en vergaderingen die door de federatie beheerd worden en met haar toestemming door de aangesloten club voor de leden worden ingericht.

 

Alle aangesloten leden die geregistreerd zijn bij de Vlaamse Zwemfederatie zijn automatisch verzekerd als vrijwillige helpers (L.O.+ B.A.) via de federale polis.

 

Ze geldt tevens voor de ongevallen die zich zouden voordoen op de weg van huis naar deze activiteiten en terug, tijdens verplaatsingen te voet of met gelijk welk vervoermiddel. Ze geldt zowel voor binnen- als buitenland.

 

Wat moet je doen bij een ongeval?

aangifteformulier downloaden en invullen: 

 

Procedure voor aangifte en schadebetaling.


We zetten de te volgen stappen op een rijtje:

 • Een verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit. Het slachtoffer meldt het schadegeval onmiddellijk aan zijn club ( trainer/secretaris) en vult volgende items op het aangifteformulier zelf al aan:
  INLICHTINGEN OMTRENT HET SLACHTOFFER: invullen
  VERKLARING MEDISCHE GEGEVENS: invullen of briefje ziekenfonds kleven
 • Gelieve verder contact op te nemen met de clubsecretaris en samen verder de vragen in te vullen
 • Met het ongevalsaangifteformulier stap je naar de dokter, die het medisch getuigschrift deel uitmakend van het formulier dient in te vullen.
 • De clubsecretaris stuurt het ongevalaangifteformulier eerst naar de Vlaamse Zwemfederatie - Burg. Maenhautstraat 100-102, 9820 Merelbeke en dit binnen de 8 werkdagen na het ongeval.
 • Na controle maakt de Vlaamse Zwemfederatie dit over aan onze verzekeringsmaatschappij NV Arena die u binnen de vijf dagen een ontvangstmelding opstuurt met alle nodige informatie en uw dossiernummer.
 • Alle bijkomende onkostennota's kan U best onmiddellijk overmaken aan NV ARENA. Wanneer uw dossier volledig is, kan tot vergoeding worden overgaan.
 • Indien er ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces zouden zijn, moet u deze onmiddellijk melden aan NV Arena om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.