Info vergadering hoofdcoördinator

Info vergadering hoofdcoördinator

Zoals reeds gemeld wordt Jan Goossens de hoofdcoördinator van GZVN. Voor het implementeren van een aangepaste manier i.v.m. aanleren zwemtechnieken, zal hij ondersteund worden door cSwimm (extern).


Wij stellen beiden graag voor op zaterdag 19 april van 9.30h tot 10.30h in de polyvalente zaal van het Sportcentrum.  

Jan Goossens zal in het kort uitleggen hoe hij deze coördinatie-functie zal aanpakken in relatie tot trainers, ouders en zwemmers.

Daarna zal Christophe Jorissen zijn klare kijk op de techniciteit van de zwemsport geven en de cSwimm zwemmethodiek uitleggen.

Afsluitend is er de mogelijkheid om vragen te stellen.

Misschien ligt het gekozen tijdstip nogal moeilijk, en dan vooral voor de ouders van de zwemmers uit de groepen roze (omdat zij dan sowieso geen training hebben)? Maar deze wijziging in de sportieve structuur heeft invloed op àlle groepen. We zouden dan ook graag hebben dat jullie je, in de mate van het mogelijke, toch even vrijmaken om te komen luisteren.