belangrijke info voor vergunninghouders: Procedure inschrijving wedstrijden

Enkele belanrijke richtlijnen en wijzigingen die van kracht zullen worden dit seizoen kan je terug vinden onder het gedeelte zwemmen -> info of via deze directe link: Procedure inschrijving wedstrijden