Verloren voorwerpen

Nu het seizoen weer begint... duiken de verloren voorwerpen weer op.

Het eerste is al gemeld, verloren voorwerpen melden kan via info -> verloren voorwerpen
Een overzicht van de verloren voorwerpen kan je daar ook terugvinden

Oproep officials

oproep officials

Het Provinciaal Bestuur lijkt de bedoeling te hebben om per club nog slechts het aantal zwemmers toe te laten dat past bij het aantal afgevaardigde officials.
vereist aantal officials bij wedstrijden:

 • 1-9 zwemmers: 1 official
 • 10-19 zwemmers: 2 officials

Geen official en bv. 12 zwemmers: allen terug naar huis !

Vandaar een warme maar dringende en noodzakelijke oproep om jullie alsnog als official te engageren. De opleiding is kort en vergt eigenlijk geen voorkennis!

Planning

Een volgende opleiding in de regio is nog niet gepland.

Opleiding volgen in een ander regio is mogelijk, meer info over de planning: Cursusplaatsen zwemfed

Documenten

 • aanvraagformulier: word icon
 • Praktische richtlijnen: PDFicon
 • Stageformulier tijdopnemer: PDFicon / Examenformulier tijdopnemer: PDFicon
 • Stageformulier aankomstrechter: PDFicon / Examenformulier aankomstrechter: PDFicon
 • Cursus TAK: PDFicon
  (Hierin zie je de reglementen ivm zwemstijl, keerpunten en tijdopname)
 • Presentatie opleiding: PDFicon

Video's

Alle info kan je terugvinden op de site van de Vlaamse Zwemfederatie: Officials

 

Verslag - Clubkampioenschap 2014

En dat het goed is geweest...  CK2 
CK1

Bedankt aan écht ié-der-één die hier aan meegeholpen, meegesport, meegesupporterd heeft.

"Volgend jaar zelfde dag, zelfde tijd, u komt toch ook?"

En omdat de techniek anno 2014 echt voor niets staat:

 • uitslag individuele zwemwedstrijden: PDFicon
 • uitslag estafette: PDFicon

eerste set chique foto's van Benny Antoniw: >>GZVN Gallery

Hiermee eindigt een drieluik van eigen georganiseerde wedstrijden
binnen GZVN. Eerst was er in september een PACO-wedstrijd,
een maand geleden hadden we dan het Provinciaal Kampioenschap
te Genk en vandaag de Clubkampioenschappen.

De riem gaat er bij de afdeling "eigen organisaties" nu terecht voor
een tweetal maanden af.... om dan weer vol goede moed te starten
met een drieluik in het voorjaar: PACO + B-circuit te Genk op 18 januari,
Limburg Cup op 15 maart en onze eigen Paasmeeting op maandag 6 april.

CK3

CK4

En tenslotte, "deze morgen nog bij u thuis, vandaag bij mij":

de verloren spullen >>verloren voorwerpen CK2014

Met sportieve groeten

Jurgen Huys

Verslag - Paasmeeting 06/04/2015

 

paasmeeting 

GZVN bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid op 06/04/15
bedankt aan alle deelnemende clubs, en uiteraard aan alle
vrijwillegers die weer belangeloos de handen uit de mouwen
hebben gestoken.

Noteer alvast in je agenda:

28 maart 2016

2de Paasmeeting GZVN

sportieve groeten,
GZVN


UITSLAG: pdficon small

FOTO'S:

Ook de fotografen hebben weer een knap staaltje neer gezet!!

Benny (Antoniw) en Jos (Aerden), aan allebei weeral bedankt voor het vastleggen van deze mooie wedstrijd.

Klik hier voor een eerste reeks foto's van onze huisfotograaf Benny Antoniw!!

klik hier voor de tweede reeks foto's van Jos Aerden!! (de ganse collectie foto's van Jos zijn te bewonderen op http://aejosport.smugmug.com/)

klik hier voor de derde reeks foto's van Davy Neuteleers (xzmedia)

 

DEELNEMENDE CLUBS

We mochten op deze eerste Paasmeeting maar liefst 337 zwemmers verwelkomen!

Startlijst: pdficon small

  #     Starten
ZEPS Zwem En Poloclub Stein (NL)  12
AZV  Arendonkse Zwemvereniging  2 8
BOUST  Boust 5 15
BRUNS  Brunssum 8

23

CNSW Cercle De Natation Sportcity Woluwe 24 48
DBT De Beringse Tuimelaars 22 57
ENW Ecole de Natation Waremme 19 73
EMBOU Embourg Natation 16 51
GZVN Genker Zwemvereniging Neptunus 36 127
HZA Heistse Zwemclub Arduas 26 74
HZS Hasseltse Zwemvereniging Spartacus 20 54
MOZKA Molse Zwemclub 21 82
STT Swimming Team Tienen 11 43
TZ Tiense Zwemmers 18 65
ZORO Zoro 13 38
ZBM Zwemclub Beringen Mijn 11 21
ZGEEL Zwemclub Geel 19 55
ZWIM Zwemmen In Molenheide 6 18
DMB Zwemvereniging De Meerkoet Bree 44 176
ZVL Zwemvereniging Lier 12 46

 

Procedure inschrijving wedstrijden

 • De sportsecretaris bepaalt een interne deadline voor de inschrijvingen (op basis van de deadline van de wedstrijdorganisatie).

 • De trainers geven hun inschrijvingen voor de wedstrijden ten laatste 3 dagen voor de interne deadline per mail door aan de ouders/zwemmers én aan de sportsecretaris. Ouders/zwemmers checken of hun zwemmer/zwemster wel degelijk in de mogelijkheid is om de wedstrijd te zwemmen. In overleg met de trainer wordt eventueel per mail voor de interne deadline aan de sportsecretaris gemeld dat hij/zij niet aan de wedstrijd kan deelnemen en dus niet ingeschreven hoeft te worden. Het is bij voorkeur de trainer die dit aan de sportsecretaris meldt (mét copie aan de ouders), maar kan in bepaalde omstandigheden (deadline bijna verstreken bv.) kunnen ook de ouders rechtstreeks aan de sportsecretaris melden dat hun zwemmer/zwemster niet ingeschreven kan worden (mét copie aan de trainer).

 • De sportsecretaris geeft de definitieve inschrijving van de wedstrijd door aan de organiserende club.

In deze fase wordt door de VZF opgemaakt hoeveel startgelden GZVN moet betalen en hoeveel officials er van GZVN aanwezig moeten zijn.
Het is dus van belang om onnodige inschrijvingen te vermijden !!!

 • Indien de situatie van de zwemmer/zwemster verandert (ziekte en zeker niet hersteld tegen de wedstrijd, blessure, familiale reden, ...) in de periode tussen inschrijving en 72 uur voor de wedstrijd en hij/zij 100% zeker niet kan deelnemen aan de wedstrijd, dan vraagt VZF om de zwemmer af te melden, zodat de wedstrijdindeling nog geoptimaliseerd kan worden en zo vlotter kan verlopen. Opnieuw is het bij voorkeur de trainer die afmeldt aan de sportsecretaris (mét copie aan de ouders), maar ook hier kan in bepaalde omstandgheden (deadline!) van afgeweken worden en kunnen de ouders rechtstreeks aan de sportsecretaris afmelden (mét copie aan de trainer). 72 uur is de termijn die onze sportsecretaris heeft, gelieve hier als ouder nog enige uren bij te tellen (lees + 24h, dus min. 4 dagen voor de wedstrijd).

Let op: Dit afmelden is niet meer van invloed op het bedrag van de startgelden en het aantal te leveren officials.
Gelieve dus de op voorhand vaststaande onbeschikbaarheid VOOR de inschrijving te melden.

 • Als er tussen 72 uur voor de wedstrijd en de wedstrijd zelf nog iets tussenkomt zodat de zwemmer/zwemster niet kan zwemmen, gelieve dit dan ook nog aan de trainer (en de sportsecretaris) te melden, zodat er niet nodeloos op hem/haar gewacht wordt.

De mogelijkheid tot afmelden tot 72 uur voor de wedstrijd is een proef van de VZF. Na zekere tijd zal men dit evalueren en er de nodige conclusies uit trekken. Het kan m.a.w. zijn dat er in de loop van het seizoen, of volgend seizoen, toch weer aanpassingen komen. Ook voor ons is het een proef. Wij zullen waakzaam zijn voor het "wild inschrijven en achteraf afmelden". Zeker met de (voorlopig nog niet helemaal opgeloste) schaarste aan officials kunnen we ons dit echt niet permitteren. Indien nodig, zullen ook wij onze procedure aanpassen.

Meer artikelen...

 1. Clubkledij