Panathlon verklaring over ethiek in de jeugdsport

Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere
gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

Het volledige document kan je hier nalezen: PDFicon